Privacybeleid

Privacy
verklaring


Privacybeleid

Met ingang van 25 mei 2018 is de AGV van toepassing (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. Op deze pagina wordt duidelijk wat dit precies voor jou als cliënt inhoudt. Ook worden hier je wettelijke rechten genoemd.

Doel gegevensvastlegging:
 • Het verstrekken van voedings- en leefstijladviezen.
 • Verwijzing naar huisartsen, diëtisten of andere behandelaars.
 • Administratie.
 • Het maken van afspraken.
 • Het innen van consultkosten, facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen als belastingaangifte e.d.

In het dossier wordt vastgelegd:
 • Naam, adres, woonplaats.
 • Telefoonnummer(s), e-mailadres.
 • BSN (Burger Service Nummer).
 • Geboortedatum, lengte, gewicht- en andere weeggegevens.
 • Zorgverzekeraar en pakketkeuze.
 • Medische gegevens.
 • Relevante gegevens (leefstijl, voedingskeuze, relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s, sportactiviteiten).
 • Contactgegevens huisarts.
 • Het gekozen traject en bijbehorende prijsafspraken.
In het dossier worden geen onnodige gegevens genoteerd, alleen datgene wordt vastgelegd dat voor het doel noodzakelijk is.

Bewaartermijn dossiers
 • Tot 2 jaar na de laatste consultdatum.

De gegevens kunnen worden gebruikt voor:
 • Het informeren van andere behandelaars, nadat de cliënt hier zelf toestemming voor gegeven heeft, bijvoorbeeld na afronding van een behandeling.
 • Het plegen van overleg met andere behandelaars, nadat de cliënt hier zelf toestemming voor gegeven heeft, om een beter resultaat te kunnen bewerkstelligen.

Een nota bevat de volgende gegevens:
 • Naam, adres, woonplaats.
 • Klantnummer.
 • Data van de afgenomen consulten.
 • Omschrijving van de consulten.
 • Consultkosten.
 • Een door de zorgverzekeraar vastgestelde code, deze geeft aan dat het advies verstrekt is door een gewichtsconsulent.

Rechten van de cliënt:
 • De cliënt kan toestemming geven voor het vastleggen en het verwerken van zijn/ haar persoonsgegevens, tijdens de intake komt dit ter sprake en de verleende toestemming wordt genoteerd op de Medische Vragenlijst.
 • De cliënt heeft ten allen tijde het recht om de verleende toestemming in te trekken.
 • De cliënt heeft ten alle tijde het recht om zijn/ haar dossier in te zien, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen.
 • De cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen omtrent de omgang met de persoonsgegevens bij de behandelaar* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • De cliënt kan het privacybeleid van Gewicht in Balans Eibergen inkijken en wordt daar op gewezen door de behandelaar* bij aanvang van een behandeling.


Privacy e-mail, online/ telefonische informatie, online/ telefonisch afspraken maken
 • E-mails worden bewaard in persoonlijke mappen, de toegang is beveiligd met een wachtwoord.
 • Dossiers zijn digitaal en beveiligd met een wachtwoord.
 • Mobiele telefoons zijn beveiligd met wachtwoorden, daardoor zijn WhatsApp en SMS-verkeer veilig.

Website en Facebook
 • Nadat de cliënt daarvoor toestemming gegeven heeft, is het mogelijk dat zijn/ haar naam genoemd wordt op Facebook.
 • Berichten die door de cliënt zelf worden geplaatst op Facebook, zijn openbaar toegankelijk.


Privacyverklaring

Een dossier wordt aangelegd om een doeltreffende behandeling door de behandelaar* mogelijk te maken.
Persoonlijke gegevens als naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres worden hierin vastgelegd en zijn noodzakelijk voor het contact tussen de cliënt en de behandelaar*.
Leeftijd, lengte, gewicht- en andere weeggegevens worden vastgelegd als onderdeel van een behandeling, evenals informatie omtrent gezinssituatie, dagelijkse werkzaamheden, sportactiviteiten, hobby's, e.d.
Burger Service Nummer (BSN), gegevens van de huisarts en zorgverzekeraar zijn nodig voor contact (na toestemming van de cliënt) tussen behandelaar* en huisarts en om een (eventuele) vergoeding van de zorgverzeraar mogelijk te maken.
In het dossier worden alle relevante zaken genoteerd die tijdens de consulten ter sprake komen, dit met als doel de behandeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

De behandelaar* gaat zorgvuldig om met de medische en persoonlijke gegevens van de cliënt en zorgt ervoor dat onbevoegden geen toestemming hebben tot deze gegevens.
Alleen de behandelaar* heeft toestemming tot de dossiers, de behandelaar* heeft tevens een geheimhoudingsplicht.
De Privacyverklaring is eveneens te vinden in de Algemene Voorwaarden van Gewicht in Balans Eibergen, onder artikel 11: Privacyverklaring. De cliënt ontvangt deze Algemene Voorwaarden op papier tijdens het kennismakingsgesprek, de Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van de Medische Vragenlijst.


* Behandelaar: Marianne Mengerink
BGN-gewichtsconsulent, VoedingscoachGewicht in Balans Eibergen
Gewichtsbeheersing, beweeg- en voedingsadvies

Marianne Mengerink
Nachtegaalstraat 60
7151 TP Eibergen
Tel. 06-31390028
info@
gewichtinbalanseibergen.nl
www.
gewichtinbalanseibergen.nlAangesloten bij de BGN
bgnlogo

Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland
Lidnr. BGN: 3242


Gratis kennismakings
gesprek?
Neem contact op!

Gewicht in Balans Eibergen is aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, daardoor is het mogelijk dat de consulten (gedeeltelijk) worden vergoed door je zorgverzekeraar, kijk dat dus even na!

Heb jij recht op vergoeding?